Αρχική σελίδαΘέματαΈνορκη μετάφρ.ΠαράδοσηΤιμέςΠοιοί είμαστεΕπικοινωνία

Ελληνικό γραφείο μεταφράσεων

 

Έγκαιρα, άψογα

Ένορκες μεταφράσεις  

Σε μερικές περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση επίσημης ένορκης μετάφρασης. Σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθεί κάποιο έγγραφο σε οποιαδήποτε επίσημη ή/και δικαστική διαδικασία θα πρέπει αυτό το έγγραφο να είναι επίσημα μεταφρασμένο και να φέρει ένορκη βεβαίωση. Τέτοια έγγραφα είναι οι πράξεις γάμου, διαζυγίου, συμβολαιογραφικές πράξεις, διαθήκες, αστυνομικές αναφορές, δηλώσεις από μάρτυρες, ασφαλιστικά έγγραφα, ιατρικές βεβαιώσεις και αναφορές και πολλά άλλα.

Για να χρησιμοποιήσετε επίσημες ελληνικές μεταφράσεις από επίσημα ολλανδικά έγγραφα απαιτείται στην Ελλάδα και η τοποθέτηση επισημείωσης από το ολλανδικό δικαστήριο (μπορούμε αυτό να το αναλάβουμε εμείς) ή από το ελληνικό προξενείο. Αυτό ισχύει με ανάλογο τρόπο και για την Κύπρο.

Ο επίσημος και ένορκος μεταφραστής είναι ορκισμένος από το ολλανδικό δικαστήριο και έχει καταθέσει στα ολλανδικά  δικαστήρια και στην ελληνική πρεσβεία την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Ο ένορκος μεταφραστής είναι πάντοτε εγγεγραμμένος στα μητρώα του ολλανδικού Γραφείου Ένορκων Διερμηνέων και Μεταφραστών. Για τον πελάτη αυτό αποτελεί εγγύηση ποιότητας, νομιμότητας και αξιοπιστίας της δουλειάς του μεταφραστή.

Η ένορκη μετάφραση είναι προσαρτημένη με δύο χάλκινους δακτυλίους  στο αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου, μαζί και με την ένορκη βεβαίωση. Αυτή η βεβαίωση φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του μεταφραστή, οι οποίες τοποθετούνται και σε κάθε άλλη σελίδα του συνόλου. Ακολούθως η μετάφραση αποστέλλεται στον πελάτη σε σκληρό φάκελο A4. Τα ταχυδρομικά έξοδα είναι δικά μας.

 

 


Όλες οι προσφορές, εργασίες μετάφρασης, εργασίες επιμέλειας και συμφωνίες της εταιρίας TransHellenic Text Greek Translations υπόκεινται στους γενικούς όρους του Ολλανδικού Συνδέσμου Διερμηνέων και Μεταφραστών.